Poskytované služby

Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro všechny OSVČ, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou vykazovat „paušálem“ (procentuálně z příjmů).

Zpracuji Vám:

 • kompletní vedení daňové evidence
 • zpracování a kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH včetně přiznání a souhrnného hlášení
 • evidence majetku
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zpracování cestovních náhrad
 • zpracování silniční daně
 • zpracování daňového přiznání DPFO
 • zpracování roční závěrky
 • zastoupení na úřadech státní správy
 • zpracování a vedení mzdové agendy
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu a funkčních prožitků
 • zpracování přehledů pro úřady státní správy

 Podvojné účetnictví

Zpracuji Vám:

 • kompletní vedení podvojného účetnictví
 • zpracování a kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH včetně přiznání a souhrnného hlášení
 • evidence majetku
 • evidence skladu
 • rekonstrukce podvojného účetnictví, případná optimalizace
 • cestovní náhrady
 • mzdy a personalistika
 • zpracování DPPO včetně povinných příloh
 • zpracování roční závěrky
 • zastupování na úřadech státní správy
 • zpracování přehledů pro úřady státní správy
 • podklady pro kontroly státní správy

 OSVČ – uplatňující „paušál“

Vhodné pro malé živnostníky, kterým se nevyplatí vést daňovou evidenci a uplatňují výdaje procentuálně z příjmů.

Zpracuji Vám:

 • vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob „DPFO“
 • vyhotovení přehledu na SSZ
 • vyhotovení přehledu na ZP
 • vyhotovení přehledné tabulky s výší a datem platební povinnosti daně z příjmu, SSZ,ZP

Mzdy

Vhodné pro všechny ty, kteří zaměstnávají lidi na HPP, DPP, DPČ.

Zpracuji Vám:

 • zpracování mzdové agendy
 •  zpracování personální agendy
 • zpracování odhlášek a přihlášek zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů
 • zpracování výplatních pásek
 • příprava příkazů k úhradě
 • roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních prožitků včetně příloh,
 • vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti
 •  vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)
 • zpracování mzdových listů
 • evidence dovolených
 • zpracování nemoci zaměstnanců
 • zastoupení na úřadech státní správy
 • příprava podkladů ke kontrole

Daně

Zpracuji Vám tato daňová přiznání včetně příloh:

 • Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
 • Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
 • Daň z přidané hodnoty (DPH)
 • Silniční daň
 • Daň z přijmu ze závislé činnosti a funkčních prožitků

Účetní poradenství

Zpracuji účetní i daňové poradenství pro fyzické i právnické osoby.